Entris II 实验室天平

采用德国设计,符合高质量标准

精准称量,始终如一:赛多利斯原创的超级单体传感器,稳定可靠

快速稳定时间:搭载先进称量传感器

良好的重复性:配置矩形称重盘

过载保护:牢固耐用的设计

可靠性保证:配备自检“@start”功能

易于清洗,操作效率高,经久耐用品名型号称重能力[g]可读性[mg]
万分之一天平BCE64i-1CCN600.1
BCE64-1CCN600.1
BCE124i-1CCN1200.1
BCE124-1CCN1200.1
BCE224i-1CCN2200.1
BCE224-1CCN2200.1
千分之一天平BCE223-1CCN2201
BCE323i-1CCN3201
BCE323-1CCN3201
BCE423i-1CCN4201
BCE423-1CCN4201
BCE623i-1CCN6201
BCE623-1CCN6201
BCE653i-1CCN6501
BCE653-1CCN6501
百分之一天平BCE622i-1CCN62010
BCE622-1CCN62010
BCE822i-1CCN82010
BCE822-1CCN82010
BCE1202i-1CCN1,20010
BCE1202-1CCN1,20010
BCE2202i-1CCN2,20010
BCE2202-1CCN2,20010
BCE3202i-1CCN3,20010
BCE3202-1CCN3,20010
BCE4202i-1CCN4,20010
BCE4202-1CCN4,20010
BCE6202i-1CCN6,20010
BCE6202-1CCN6,20010
十分之一天平BCE2201i-1CCN2,200100
BCE2201-1CCN2,200100
BCE5201i-1CCN5,200100
BCE5201-1CCN5,200100
BCE8201i-1CCN8,200100
BCE8201-1CCN8,200100
BCE6200i-1CCN6,2001,000
BCE6200-1CCN6,2001,000
BCE8200i-1CCN8,2001,000
BCE8200-1CCN8,2001,000